Als uw kind u vraagt: 'wat betekent dit gebruik?', antwoord dan... (Ex. 12,26)

In de Bijbel neemt geloofsonderricht een grote plaats in. Ouders vertellen het hun kinderen en zo worden de bijbelse verhalen een deel van hun geestelijke bagage. In onze samenleving krijgt het onderwijs een steeds grotere rol toebedeeld bij de vorming en opvoeding van onze kinderen. En daar hoort ook geloofsonderricht bij.