Op 31 oktober 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat Luther met zijn kritiek op de aflatenverkoop 'publiek ging'. Dit heeft grote gevolgen gehad niet alleen voor de kerk, maar ook voor de politieke geschiedenis van West-Europa. In Duitsland zijn er legio initiatieven op het getouw gezet om dit feit te 'herdenken' (vieren is volgens velen niet het juiste woord, omdat in het vervolg van deze acties er nogal wat bloed gevloeid is). Zonder Luther heilig te willen verklaren (dat zij verre) is het toch goed om hier in de PEGO-lessen aandacht aan te besteden. Voor het SO is er al een studiedag geweest rond dit thema in mei 2016. (materiaal van deze studiedag, presentaties, presentaties en werkbundels vindt u hier)

Hieronder wat er binnen het leerplan al mogelijk is. Via lesimpulsen en voorbeelden kan Luther wat meer voor het voetlicht gehaald worden, omdat er een sterke link is met het thema 'identiteit' (als protestant).

Voor het LO komt Luther zo ook expliciet aan de orde in periode 5 van het 6e leerjaar.

FILM: première van de speelfilm in Belgie: februari 2017: (kinepolis Antwerpen, Studioskoop Gent; ook op DVD). Meer info: http://www.jekino.be/nl/filmcatalogus/interne_films/storm-6048.html

Dit betreft een spannende jeugdfilm (leeftijd 8-14jr) over de weerklank die Luthers gedachten vonden in Antwerpen en hoe de drukpers daarin een grote rol speelde: Storm - Letters van vuur. Als u op deze link klikt, vindt u een bespreking van het gelijknamige boek dat reeds in november is verschenen, door inspecteur Dick Wursten. Daar ook links voor verwerkingsmateriaal, dat beschikbaar is. 

 Voor het SO is er meer materiaal, want het thema komt aan bod in ASO, TSO en BSO.

Aan te passen naar behoefte en noodzaak !

Materiaal dat verder beschikbaar is, vindt u onder deze link (= materiaal van de studiedag 2016, PDFs en PPTs)

Informatie over de strip 'De klokkenluider van Wittenberg' vindt u hier

Verder zijn er filmpjes op het pegovideokanaal van youtube, zowel van SCHOOL TV als fragmenten uit de speelfilm. Verzameld in een playlist reformatie

Zie verder voor lesmateriaal (soms erg nederlands, maar wel degelijk interessant): http://www.refo500.nl/news/view/2061/aanbod-refo500-voor-docenten.html

Voor activiteiten in België en Vlaanderen kunt u terecht op het centrale adres: http://www.refo2017.be 

Voor Antwerpen, waar de Lutherse Reformatie snel een enorme weerklank vond (Augustijnerklooster was een 'broeihaard' van Lutherije, en twee van deze monniken stierven in Brussel op de brandstapel, de eersten van...): http://www.luther2017.be 

 

Subcategories

Materiaal kan u HIER vinden.